Ristretto Decaffeinato

Ristretto Decaffeinato

کپسول ریسترتو دکافئیناتو ، با کافئین کنترل شده این قهوه مناسب برای افرادیست که نمیتوانند کافئین مصرف کنند. قهوه ل آنتیکو ایتالیا با طعم و بدنه ای ترش و شیرین

درجه غلظت
10 / 13

 

Special Price: 108500 تومان
98500 تومان