Lungo    (سازگار با nespresso)

Lungo (سازگار با nespresso)

کپسول لونگو ،ترکیبی از قهوه لانتیکو ایتالیا ترکیبی عالی از عربیکا و روبوستا با بدنه و طعمی شیرین.

درجه غلظت
8 / 13

 

Special Price: 52500 تومان
46500 تومان